Vergoedingen

 

Volledige prothese
Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard 75% van uw nieuwe prothese rechtstreeks uit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering kan de resterende 25% voor u gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Daarnaast vergoedt uw zorgverzekeraar ook rebasing (aanpassing) en reparatie van de volledige prothese voor 100% uit de basisverzekering.

Implantaat gedragen prothese:
Nadat uw zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven voor het plaatsen van de implantaten, worden deze volledig vergoed. De prothese op implantaten heeft een vaste wettelijke eigen bijdrage van € 250. Indien u aanvullende verzekering hebt, dan kunt u deze eigen bijdrage gedeeltelijk of in zijn geheel vergoedt krijgen.

Declaratie afhandeling protocol
Achmea verzekerden dienen dit jaar (2016) voor de volledige prothese 25% van het totale bedrag rechtstreeks bij ons te betalen. Betaling hiervan vindt plaats bij de laatste afspraak, direct na de plaatsing van de prothese. Dit heeft te maken met de nieuwe declaratie protocol binnen Achmea zorgverzekeringen. De rekening die u bij ons betaalt, dient u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar aan, voor de eventuele vergoeding uit uw aanvullende pakket.

Bij andere zorgverzekeraars (dat wij mee samenwerkingen overeenkomst hebben) wordt het totaal declaratiegedrag (kosten) rechtstreeks door ons aan uw zorgverzekeraar aangeleverd. Later ontvangt u van uw zorgverzekeraar een overzicht (afrekening) van de eventuele kosten die op uw rekening komen.

Handig om te weten
Twee begrippen die vaak voor veel verwarring zorgen:

  • Het eigen risico en
  • De eigen bijdrage.

Eigen risico
De eerste zorgkosten (medicijnen, behandelingen, etc.) van het kalenderjaar die normaal vergoedt uit basisverzekering worden, dient u zelf te betalen. Dit bedrag is het wettelijke eigen risico en in 2016 is het € 385. Sommige mensen kiezen er zelfs voor om het eigen risico te verhogen (vrijwillig eigen risico), zodat zij maandelijks korting krijgen op hun premie.

Daarnaast zijn er een aantal uitzonderingen gemaakt, die niet met het eigen risico verrekend worden, zoals een bezoek aan de huisarts of de verloskundige.

Meer informatie hierover vindt u de website van uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is dat deel van de rekening, dat u altijd zelf dient te betalen. Sommige behandelingen of medicijnen vergoedt uw zorgverzekeraar niet helemaal. In dat geval moet u een eigen bijdrage betalen voor een genees- of hulpmiddel. Bijvoorbeeld 25% bij een nieuwe volledige prothese.

Meer informatie hierover vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.

 

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De informatie is echter wel onder voorbehoud van druk- en typefouten. U kunt dan ook geen rechten aan de hierboven genoemde informatie ontlenen. 

Kunstgebit op Implantaten